DÖVİZ KURLARI
Döviz Alış Satış
Dolar
Euro
TAZiYELER  + Ekle 
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ana sayfaya Dön // Özel Haber
GÜNEŞ PANELLERİ GÖZETİM KIYMETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
12 Mayıs 2017 Cuma Saat 16:14

Güneş Paneli ithalatında gözetim değeri kilogram 35 Dolar iken, metrekaresi 300 dolar olarak değişti.  Günel Paneli İthalatında gözetim kıymeti ile ilgili değişiklik yapıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Ankara AB Yatırm Danışmanı Abuzer Akbıyık şunları söyledi" Ekonomi Bakanlığının bugün (12 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete) yayınlanan 2017/3 sayılı tebliği ile aşağıdaki tabloda yer alan 8541.40.90.00.14 GTİP’li “Fotovoltaik (solar) modül ve paneller” cinsi eşyanın ithalatında gözetim uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Fotovoltaik (solar) modül ve paneller eski gözetim kıymeti 35 ABD Doları/Net Kilogram iken değişiklik yapılarak Birim gümrük kıymeti 300 ABD Doları/m2 olarak değiştirilmiştir. Böylece ithal sırasında ödenecek KDV yaklaşık %45 oranında azalmıştır.  Gözetim, ülke ayrımı yapılmaksızın uygulanacaktır. Tabloda belirtilen birim kıymetin altında ithalat yapabilmek için Ekonomi Bakanlığından Gözetim Belgesi alınması gerekir." dedi.

Konu ile ilgili tebliğ aşağıdadır

12 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30064

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/3)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti  (ABD Doları/m²)

 

Fotovoltaik (solar) modül ve paneller

300

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan form ve belgelerin eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen form ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

 

 

Bu yazı toplam 9323 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Şu An Sitede
Kişi Online
DÜNÜN MANŞETLERi
SEFERLER  + Ekle 
ETKiNLiK  + Ekle 
ARŞİVDE ARA
ÇOK OKUNANLAR
ÜYELİK
Genel İçerikler