DÖVİZ KURLARI
Döviz Alış Satış
Dolar
Euro
TAZiYELER  + Ekle 
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ana sayfaya Dön // Güncel
KARACADAĞ 2014 HİBELERİNİ AÇIKLADI
29 Ekim 2013 Salı Saat 18:51

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa ve Diyarbakır için 2014 yılı mali destek programı hibe desteklerini açıkladı.

 Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2014 yılı mali destek programı kapsamında Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki yatırımlara toplam 20 milyon TL hibe desteği vereceğini internet sitesinde ilan etti.

Konu ile ilgili Ankara AB Yatırım Danışmanı Abuzer Akbıyık şu açıklamayı yaptı ” Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde faaliyetini yürüten Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu güne kadar 382 projeye 60,2 milyon TL hibe destek sağladı. Ajans, 2014 yılı mali destek programları kapsamında KOBİ’lere, Sanayi Altyapısına ve Yenilebilir Enerjiye mali destek olmak üzere 3 mali destek programı çerçevesinde hibe verilecektir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratma, işsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına katkı bulunma hedeflerine yönelik projelere %25 ile %75 oranlarında hibe desteği verilecektir.

2014 yılı Mali Destek Programında hibe tutarları şu şekildedir:

KOBİ mali destek programı  kapsamında;

Hibe desteği asgari tutar: 30 bin TL, azami tutar: 500 bin TL.

Yenilenebilir enerji mali destek programı  kapsamında;

Hibe desteği, Kar Amacı Güden Kuruluşlar; Asgari: 50 bin TL, azami: 500 bin TL,

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar; asgari: 75 bin TL, azami: 750 bin TL.

Sanayi altyapısı mali destek programı kapsamında;

Hibe desteği, asgari tutar: 75 bin TL, azami tutar: 1 milyon TL’dir.

Projelerin son başvuru tarihi: 6 Ocak 2014 Saat: 18.00'dir.

Hibelerle ilgili ayrıntılı bilgilere Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın http://www.karacadag.org.tr/ internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ankara AB Yatırım Danışmanlık firması olarak  Kalkınma Ajansından alınacak  hibe için projeler hazırlamaktayız. 30 Yıllık tecrübemizle yatırımcılarımıza hizmet etmekten gurur duyarız. Konu ile ilgili soru sormak ve hibe desteği almak isteyen yatırımcılar 0.532.2314585 nolu telefonumuzdan ve abuzerakbiyik@hotmail.com mail adresimizden bizlere ulaşabilir. “ dedi.

 

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM REFERANS NO

TRC2-14-KOBİ

 

PROGRAMIN AMACI

İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kendi işini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli girişimcilerin desteklenerek yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılması, böylece işsizlik ve yoksulluğun azaltılması amaçlanmaktadır.

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 1.   Bölgede imalat sanayi üretiminin teşvik edilmesi ve imalat sanayinin ekonomi içindeki payının artırılması,
 2.  İşletmelerin üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması, ihtisaslaşmanın teşvik edilmesi, tedarik ve değer zincirlerinin oluşturulması,
 3.   İşletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, işletmelerde teknoloji kullanımının artırılması,
 4.   İşletmelerin pazarlama, dışa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek başta Irak ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere uluslararası pazar paylarının artırılması,
 5.  KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması, üretim, istihdam ve verimliliğin artırılması,
 6.  Turizm işletmelerinde beşeri ve fiziki kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

 

ASGARİ VE AZAMİ DESTEK TUTARLARI

Asgari Tutar: 30.000,00 TL

Azami Tutar: 500.000,00 TL

(Destek oranı Asgari %25i, Azami %50)

FAALİYETİN SÜRESİ

Asgari (iki) ay - Azami  (dokuz) ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan;

a) Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler),

b) Üretici Kooperatifleri,

c) Üretici Birlikleri,

d)  Diğer gerçek ve tüzel kişiler.

ÖRNEK PROJELER

 • Organik reçel, meyve suyu ve konserve gibi ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve pazara sunulması,
 • Beyaz etin (Kümes Hayvanları) işlenmesi ve paketlenmesi,
 • Bal, polen ve arı sütünden kozmetik ve medikal ürünlerin üretimi,
 • Tarımsal ürünleri işleme tesislerinin kurulması veya mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması (un, çırçır, yem ve mısır kurutma işletmeleri hariç). Örneğin; meyve-sebze işleme, kurutma, paketleme tesisi kurulması, makarna ve bisküvi üretim tesisleri kurulması, bakliyat eleme, işleme ve paketleme tesisi kurulması… gibi),
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması,
 • Tarım ve sulama ekipmanları ile makinelerini üreten sanayi tesislerinin kurulması veya kapasitelerinin artırılması,
 • Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri işleme tesislerinin kurulması veya mevcutların kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi,
 • Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sistem ve ekipmanların üretimi,
 • Üretim zincirinde eksik halkaların tamamlanması ve entegre üretim işletmelerinin kurulması,
 • Konfeksiyon atölyesi kurulması veya mevcut konfeksiyon atölyelerinin üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması,
 • Elektrikli makine ve cihazların üretimi,
 • Orman ürünleri işleme ve mobilya üretimi,
 • Mermer yan sanayi makine ve ekipmanlarının üretimi,
 • Metal eşya ve makine ile yan sanayi ürünlerinin üretimi,
 • En fazla 3 (üç) yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerine “yeşil yıldız”  yani “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” alınması,
 • Geleneksel el sanatlarına ait ürünlerin ve turistik eşyaların üretilmesi, çeşitlendirilmesi, markalaştırılması ve pazarlanmasına yönelik projeler,
 • Urfa Taşı ve Karacadağ Bazalt Taşının işlenerek turistik ürün yapılmasına yönelik atölyelerin kurulması amaçlı projeler,
 • Çini ve seramik işleme, gümüş işleme ve telkari, altın işleme, bakır işleme… vb. hediyelik ve turistik amaçlı el sanatlarının üretilmesine yönelik projeler.

SON BAŞVURU TARİHİ

6 Ocak 2014 Saat: 18.00

 

 

 

 

2014 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

PROGRAM REFERANS NUMARASI

TRC2-14-YE-01 (Kar amacı gütmeyenler)

TRC2-14-YE-02  (Kar amacı güdenler)

PROGRAMIN AMACI

TRC2 Bölgesi’ndeki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölgede çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığı artırmak, bölgedeki işletmelerin ve kurumların enerji maliyetlerini azaltmaktır. 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 1.  Bölgede üretim yapan işletmelerde başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi,
 2.  Bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi başta olmak üzere jeotermal, biokütle gibi yenilenebilir enerji uygulamalarının yapılabilirliğini gösterecek örnek projelerin desteklenmesi,
 3.  Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve bölgenin “Yeşil Enerji Bölgesi” imajının oluşturulması,
 4.  Yenilenebilir enerji kaynaklarının organik tarım, organik tekstil, eko turizm gibi bölgede potansiyeli olan alanlarda kullanımına yönelik uygulamaların desteklenmesi.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

 4.000.000,00 TL

ASGARİ VE AZAMİ DESTEK TUTARLARI

Kar Amacı Güden Kuruluşlar; Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00 TL (Destek oranı  %25-%50 Arası)

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar; Asgari: 75.000,00 - Azami: 750.000,00 TL (Destek oranı  %25-%75 Arası)

PROJE SÜRESİ

En az 2 (iki) – en fazla 9 (dokuz) ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, OSB Müdürlükleri ve Kooperatifler ile STK’lar ve kar amacı güden KOBİ’lerdir.

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, biyogaz vb) ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak en az 50 kW, en fazla 1 Megawatt kapasiteli elektrik üretim sistemlerinin kurulması
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının mahal ısıtma ve mahal soğutma amaçlı uygulamalarda kullanılması,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal sulama, kurutma, ısı depolama vb. amaçlı uygulamalarda kullanılması,
 • Kamusal kullanıma açık doğal, tarihi ve kültürel alanlarda, cadde-park aydınlatma, ışıklı reklam panoları, trafik işaret ve sinyalleri gibi uygulamalarda kullanılması,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının endüstriyel üretim süreçlerinde; sıcak su, buhar temini, ısıtma, soğutma, kurutma vb. uygulamalarda kullanılması,
 • Kamu binalarında; başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji destekli ısıtma ve soğutma sistemlerinden yararlanılması,
 • Tarımsal (pamuk, buğday, fıstık vb.) artıklardan elektrik üretilmesi,
 • Hayvansal atıklardan biyogaz üretilmesi,
 • Sürdürülebilir tekstil endüstrisi oluşturmak amacıyla; tekstil fabrikalarında ihtiyaç duyulan sıcak su ve buharın üretimi için güneş enerjili sistemlerin kullanılması, 

SON BAŞVURU TARİHİ

6 Ocak 2014 Saat: 18.00

 

 

 

2014 YILI SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI 

REFERANS NO

TRC2-14-SANAYİ

 PROGRAMIN AMACI

TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak İŞGEM, OSB ve KSS’lerin altyapılarının iyileştirilerek üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması ve yeni yatırımcılar/girişimciler için altyapısı hazır organize yatırım alanları oluşturulmasıdır.

 PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 1.  Şanlıurfa ve Diyarbakır İllerinde sanayi üretimi verimliliğini olumsuz yönde etkileyen altyapı sorunlarının giderilmesi (kesintisiz enerji sunumu, arıtma tesisi, atık bertarafı, ulaşım altyapısı),
 2.  Bölgede ihtisas sanayi alanlarının (OSB, KSS) kurulması ve mevcutların altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması,
 3.  Bölgenin ikincil büyüme merkezleri olan ilçelerinde (Siverek, Viranşehir, Ergani, Bismil, Birecik, Silvan... gibi) sanayi altyapısının geliştirilmesi,
 4.  Organize çalışma alanlarında ve üniversitelerde ortak eğitim merkezi ve laboratuar vb. kullanımların oluşturulması,
 5.  Diyarbakır ve Şanlıurfa’da stratejik sektörlere yönelik ihtisas sanayi bölgeleri (OSB, KSS) kurulmasıyla bu sektörlerde ihtisaslaşmanın ve kümelenmenin teşvik edilmesi,
 6.   Nüfusu 100.000'den büyük olan İlçelerde Orta Ölçekli Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulması,
 7.  Girişimciliğin geliştirilmesi için yeni İŞGEM’ler oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesi,
 8.  Şehir merkezinde kalan küçük sanayi işletmelerinin düzenli sanayi sitesi alanlarına taşınması amacıyla eğitim olanaklarının da bulunduğu modern KSS'lerin oluşturulması.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

 

ASGARİ VE AZAMİ DESTEK TUTARLARI

Asgari Tutar: 75.000,00 TL

Azami Tutar: 1.000.000,00 TL

(Destek oranı Asgari  %25, Azami %75)

PROJE SÜRESİ

Asgari 2 (iki) ay- azami  15 (on beş) ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan;

a)     Valilikler,

b)     Kaymakamlıklar,

c)     Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,

d)     Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,

e)     Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri),

f)      Mahalli İdare Birlikleri,

g)     Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler,

h)     Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar… vb),

i)      Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyonlar… vb),

j)      OSB Müdürlükleri,

k)     KSS Kooperatifleri,

Başvuruda bulunabilir.

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Sanayi alanlarının enerji, ulaşım, lojistik, taşımacılık ve çevre ile ilgili altyapılarının oluşturulması veya mevcut olanların iyileştirilmesi,
 • Mevcut, ilave ve yeni İŞGEM, OSB veya KSS’lerin elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, iletişim ve haberleşme gibi altyapı tesislerinin yapılması, tamamlanması veya mevcutların iyileştirilmesi,
 • Mevcut ve yeni İŞGEM, OSB veya KSS’lerin altyapı ağlarına (yol, su, enerji ) bağlantılarının sağlanması,
 • OSB veya KSS’lerde sanayiye yönelik işgücünü geliştirmeye yönelik mesleki eğitim merkezlerinin kurulması, 
 • Sanayi üretimine yönelik düzenli yeni merkezlerin oluşturulması,
 • Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarları kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Sanayi alanlarında atık su, katı atık ve tehlikeli atık depolama tesislerinin kurulmasına yönelik projeler,
 • Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarımsal ihtisas bölgesi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgesi... vb.) oluşturulması, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonuna katkı sağlayacak altyapı projeleri.

SON BAŞVURU TARİHİ

6 Ocak 2014 Saat: 18.00

 

 

 

 

 

Bu yazı toplam 7782 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Şu An Sitede
Kişi Online
DÜNÜN MANŞETLERi
SEFERLER  + Ekle 
ETKiNLiK  + Ekle 
ARŞİVDE ARA
ÇOK OKUNANLAR
ÜYELİK
Genel İçerikler