DÖVİZ KURLARI
Döviz Alış Satış
Dolar
Euro
TAZiYELER  + Ekle 
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ana sayfaya Dön // Güncel
ABUZER AKBIYIK” BAĞIMSIZ DENETÇİ” OLDU
03 Eylül 2014 Çarşamba Saat 23:08

S.M. Mali Müşavir Abuzer Akbıyık’a Kamu Gözetimi Kurumu tarafından “Bağımsız Denetçi”  unvanı verildi 

Ankara Gazi Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamlayan S.M. Mali Müşavir Abuzer Akbıyık’a Kamu Gözetimi Kurumu tarafından “Bağımsız Denetçi”  unvanı verildi.

 

ABUZER AKBIYIK KİMDİR

1958 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa'da yaptı. 1976 yılında vergi mükellefiyeti başladı. 1978 yılında Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulundan mezun oldu. Mesleki yasanın çıkması ile 14.08.1991 tarihinde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ruhsatını aldı. Gazi Üniversitesindeki geçiş süreci eğitimini tamamlayan Akbıyık’a, 22.07.2014 tarihinde Kamu Gözetimi Kurumu tarafından “Bağımsız Denetçi Belgesi” verildi. Halen, Yatırım ve finans danışmanlığı yapmakta olan Akbıyık, sanayi, turizm, eğitim, sağlık yatırımlarına fizibilite raporu, kredi dosyaları ile Hibe ve Destek Projeleri hazırlamakta, Yatırım Teşvik ve Turizm Belgesi almakta,  Teşvik, hibe ve destekler konusunda konferans ve eğitimler vermektedir.

 

BAĞIMSIZ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR?

Türkiye, Avrupa Birliği üyelik sürecinde, üye ülkelerin mevzuatına uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanunlarda düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde bağımsız denetim, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların, finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Bağımsız Denetçi kimdir?

Bağımsız denetim yapmak üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından  Kamu Gözetim Kurumunu tarafından yetkilendirilen kişilere “Bağımsız Denetçi “denir.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Bağımsız denetçi olabilmenin şartları yazılıdır.  Yönetmeliğin 15. Maddesine göre; Yeminli Mali Müşavirler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler geçiş süreci eğitimlerine katılmak ve sınavda başarılı olmak şartı ile Kamu Gözetim Kurumunu tarafından Bağımsız Denetçi Belgesi verilmektedir.

Bağımsız Denetim nedir?

Şirketlerin Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Bağımsız denetim kuruluşu nedir?

Kurumca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen ortakları yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşan sermaye şirketleridir.

Bağımsız denetimin faydaları nelerdir?

Bağımsız denetimin, denetlenen firmaya, kamuya, devlete başta olmak üzere pek çık kesime yararları söz konusudur.

Bağımsız Denetim,

 • Güvenilir ve yüksek kalitede raporlama sağlar,
 • Ülkenin ekonomik ve finansal gelişimini görme noktasında önemli katkılar sağlar,
 • Çokuluslu Şirketlerde etkin performans değerleme imkanı sağlar,
 • Firmaların ulusal ve uluslararası rakipleriyle sağlıklı karşılaştırılması imkanı sağlar,
 • Şirketlerin uluslar arası güvenilirliğini artırır,
 • Firmanın Uluslararası sermaye piyasalarına girişi kolaylaştırır, düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • Firma yönetimine doğru bilgi akışı sağlar,
 • Yönetimin geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Yönetimin ve personelin hata ve hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Firmanın performanslarının artmasını sağlar
 • Firmanın tüm ortakların haklan daha iyi korur.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak, üzere Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıda yazılı şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler ile (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası

b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası

c) Çalışan sayısı 250 ve üstü

.

Bu yazı toplam 10664 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Şu An Sitede
Kişi Online
DÜNÜN MANŞETLERi
SEFERLER  + Ekle 
ETKiNLiK  + Ekle 
ARŞİVDE ARA
ÇOK OKUNANLAR
ÜYELİK
Genel İçerikler